The competitors    Motståndare

The competitors that we will try to beat at every possible time

Våra motståndare som vi kommer att göra allt för att slå

Jonas Boberg, Sweden

Christian Sagelv. Sweden.

Magnus Pettersson. Sweden.

2